Vispārēja vienošanās

 

          WEBAUTOPARTS SIA, reģ. Nr.: LV40203157490, adrese: Ciedru iela 3, Ogre, LV-5001, Latvija, turpmāk tekstā AUTODETALAS, nodrošina interneta mājas lapā www.autodetalas.eu, turpmāk saukta interneta mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa.
          Piekļūstot interneta mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

          Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas AUTODETALAS interneta mājas lapā piedāvātos produktus (auto rezerves daļas, un t.c), turpmāk tekstā „Preces”, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Privātums

AUTODETALAS aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

AUTODETALAS iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju AUTODSETALAS Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt Jūs par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem Jūs varētu būt ieinteresēts. Vietnes lapās Jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām un t.c. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, uzvārds, adrese, e - pasta adrese, kontakttālrunis, un t.c. AUTODETALAS nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

AUTODETALAS nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistēAUTODETALAS nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Patērētāja sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt patērētāja pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt Jums atbalstu.

AUTODETALAS pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

AUTODETALAS veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu interneta mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

Mājas lapas darbības mērķis

Šo interneta mājas lapu ir izveidojuši un uztur AUTODETALAS. Interneta mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma auto rezerves daļu un piederumu meklēšanai, tehniskās informācijas nodrošināšanai un pasūtījumu veikšanai.

Informācijas precizitāte

Sniedzot interneta mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, tehniskā informācija, bilde un tml.) ir notikušas izmaiņas, AUTODETALAS nevar garantēt, ka katru brīdi interneta mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

Intelektuālais īpašums

Visa šajā interneta mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir AUTODETALAS mūsu meitsabiedrību, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

Preces

AUTODETALAS pārdodamās Preces – vieglo auto rezerves daļas, riepas, eļļas, akumulātori, auto aksesuāri.

Cenu veidošanas politika

Tīmekļa lapā www.autodetalas.eu visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā, tomēr ikviens vietējā mērogā strādājošs interneta veikals var norādīt cenas attiecīgās valsts valūtā. Saņemot Jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar Jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja mēs nespēsim ātri sazināties ar Jums, Jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un Jūs saņemsiet atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

Visām cenām tiek piemērots PVN 21% nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses Jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

Piegādes kārtība

Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri. Informācijai par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību, kā arī par bezmaksas piegādes noteikumiem un papildu piegādes izmaksām, mēs aicinām Jūs iepazīties ar mūsu produktu Piegāde. Veicot pasūtījumu Jūs piekrītat, ka rēķini tiek izrakstīti elektroniski un ir derīgi bez parakstiem. Ja nepieciešama preču pavadzīme drukātā veidā, lūgums par to paziņot iepriekš, rakstot uz info@autodetalas.eu

Preces atgriešanas noteikumi

Patērētājam ir tiesības atgriezt pasūtīto preci 14 kalendāro dienu laikā, kopš pasūtījuma saņemšanas brīža, par to iepriekš ziņojot un saskaņojot, rakstot uz e - pastu info@autodetalas.eu, zvanot pa tālruni +371 2 6073027 vai aizpildot preču atgriešanas formu.

Lūdzam ievērot, ka preci var atgriezt, ja tā nav lietota, bojāta, jebkādi ekspluatēta, nav netīra un ir tieši tādā pašā stāvoklī kā saņemšanas brīdī. Preces ar montāžas vai lietošanas pazīmēm var netikt pieņemtas atpakaļ. Precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, kas nav sabojāts vai sasmērēts.

Lietotāja pienākumi

Piekļūstot interneta mājas lapai vai lietojot to, Jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un interneta mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus interneta mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt interneta mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, Jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt AUTODETALAS, mūsu partneriem vai licenču devējiem.

Saites uz trešo pušu lapām

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu interneta mājas lapas saites. Interneta mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu, mūsu partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, interneta mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu interneta mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

Atbildība un ierobežošana

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem AUTODETALAS nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot šo interneta mājas lapu.

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem AUTODETALAS nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par:

  1. Pārtraukumu komercdarbībā;
  2. Kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi mājas lapai;
  3. Datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām;
  4. Jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos mājas lapā vai to izmantošanu;
  5. Datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm;
  6. Jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā;
  7. Notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.

AUTODETALAS nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar interneta mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot interneta mājas lapu) no Jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

Pretenzijas autortiesību sakarā

AUTODETALAS SIA 2018. Visas tiesības rezervētas.

Viss šīs interneta mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti interneta mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir AUTODETALAS īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:

  • Atļauja kopēt personīgai lietošanai - jums ir tiesības veidot interneta mājas lapas satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.
  • Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai - jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka jūs norādāt AUTODETALAS interneta mājas lapu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti ( https://www.autodetalas.eu ). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda AUTODETALAS interneta mājas lapa, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti (https://www.autodetalas.eu ).

Strīdu izšķiršanas kārtība

Ja saistībā ar šo interneta mājas lapu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie Noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums.

Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz interneta mājas lapas apmeklējumu no jūsu puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām,izņemot, ja jūs jebkādā veidā esat pārkāpuši vai grasījušies pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai partneru vai licenču devēju intelektuālā īpašuma tiesības, kad šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai cita piemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, un jūs piekrītat pakļauties šādas tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā.

Par strīdus izskatīšanas vietu un kārtību puses ir vienojušās, ievērojot Eiropas Parlamenta Regulas 953/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) noteikumus.

Ja starp AUTODETALAS un patērētāju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, adrese: K. Valdemāra iela 157, Rīga, Latvija, LV – 1013.

Ja starp AUTODETALAS un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV – 1011.

Piekrišana saņemt paziņojumus pa e-pastu un uz telefonu

Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa
e - pastu vai uz mobilo telefonu. Jūs piekrītat, ka pa e - pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja Jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs intreneta mājas lapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo AUTODETALAS nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no interneta mājas lapas.

Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru jūs varat izvēlēties saņemt no interneta mājas lapas pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad AUTODETALAS klientu informē par vispārēju akciju e - veikalā, kura attiecās uz visām e - veikala piedāvājuma precēm.

Vispārīgi noteikumi

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp Jums un AUTODETALAS noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs interneta mājas lapas un tās satura lietošanu no jūsu puses.

AUTODETALAS ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas interneta mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot interneta mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. AUTODETALAS patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot interneta mājas lapu jebkādā veidā.

Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp jums un AUTODETALAS. Gadījumi, kad AUTODETALAS nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Nepārvarama vara

WEBAUTOPARTS SIA nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Datubāze

Šeit attēlotos datus, it īpaši pilnu datubāzi, kopēt nav atļauts. Ir stingri aizliegts kopēt datus un pilnu datubāzi, kā arī izplatīt to patstāvīgi un/vai iesaistīt šajā procesā trešās personas bez iepriekšējas piekrišanas. Jebkura satura neatļauta izmantošana un šo nosacījumu neievērošana ir autortiesību pārkāpums un tiks sodīta.

Papildus informācija

Sevišķos gadījumos, mums ir nepieciešama papildus informācija par transporta līdzekli, lai spētu identificēt pareizu rezerves daļu attiecīgajam transportlīdzeklim.